Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Bratty step-son disciplined by father