Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Bị thằng bạn cùng lớp chim to địt trong phòng

Bị thằng bạn cùng lớp chim to địt trong phòng